Pixel voor pixel

Maatwerk website

Het maken van een doeltreffende website is een uitdagend project. Het is dan ook belangrijk om tijdens het traject te kunnen bouwen op een duidelijke houvast. Onderstaande stappenplan geeft alvast inzicht in de onderdelen die normaal gesproken komen kijken bij het ontwerpen en ontwikkelen van een website op maat. Van 0 naar 100 in tien stappen.

1. Oriënterend gesprek

We beginnen bij het begin. Dat doen we door samen te praten over de ideeën die er zijn en deze ideeën vervolgens om te zetten in een compleet en concreet plan. Inclusief stimulerende middelen.

2. Offerte en planning

Na akkoord op de offerte maken we een planning. We zetten het project uit op een tijdslijn en leggen voor de belangrijkste werkzaamheden een opleverdatum vast. Ook bekijken we op welke punten voortgangsgesprekken plaatsvinden.

3. Functioneel ontwerp

Tijd om concreet te worden. We zetten het plan om in een Functioneel Ontwerp (FO). Het FO vormt een blauwdruk van de toekomstige website: welke informatie is er beschikbaar / benodigd en wat is de beste manier om die informatie op de website onder te brengen? Het FO geeft een antwoord op deze vragen en beschrijft de werking van technische functionaliteiten.

4. Grafisch ontwerp

Nu we weten wat er op de website moet komen, bepalen we in welke vorm de informatie het best tot zijn recht komt. Dit doen we door een visuele schets te maken van de website. Naast het uitwerken van de navigatiestructuur, doen we in dit ontwerp een voorstel voor kleurstelling, typografie en beeldgebruik op de website. Het grafisch ontwerp wordt digitaal gepresenteerd in de vorm van een aantal screenshots.

5. Voortgangsgesprek

Een grafisch ontwerp is onderhevig aan subjectiviteit. Om te bepalen of we op het juiste spoor zitten, bespreken we het ontwerp en de door ons gemaakte keuzes graag met je. Op basis van dit gesprek doen we eventueel aanpassingen aan het ontwerp en wanneer het naar tevredenheid is, beginnen we met de bouw van de website.

6. Content (teksten en afbeeldingen)

Nu ook het uiterlijk van de website vast ligt, weten we op welke plaatsen er teksten en afbeeldingen moeten komen. We willen benadrukken dat dit misschien wel de belangrijkste stap in het traject is. Een website met slechte teksten is namelijk bijna per definitie een slechte website. Ook goed fotomateriaal doet wonderen. In deze fase is dus vooral voor jou een belangrijke taak weggelegd. Wij staan uiteraard met raad en daad tot je beschikking.

Domeinnaam en hosting

In deze fase van het traject is het van belang dat de website een fysieke locatie krijgt. Internetgebruikers kunnen een website pas bezoeken wanneer deze een adres (domeinnaam) heeft en ergens op het web is opgeslagen (hosting).

7. Ontwikkeling website en CMS

Goed, dan wordt het nu tijd om de website tot leven te wekken. Voor ons betekent dit dat we de code in duiken en de website ontwikkelen, rekening houdend met gebruikers en zoekmachines. Voor jou is het zaak om alle teksten en afbeeldingen voor zo ver mogelijk paraat te hebben. Wij koppelen de website op maat aan het beheersysteem (SWiF CMS), waarmee je de site zelf kunt invullen, uitbreiden en eenvoudig aanpassingen aan de content kunt maken.

8. Testen en aanpassen

In dit stadium treedt vaak het fenomeen 'voortschrijdend inzicht' op. Zaken beginnen vaak pas echt door te dringen wanneer men de website gaat gebruiken, hoe intensief er van tevoren ook over het gehele concept is nagedacht. Jij test de website, wij beoordelen alle bevindingen en bepalen in overleg welke wijzigingen er nog redelijkerwijs binnen de offerte doorgevoerd kunnen worden om de website te optimaliseren.

9. Website live!

Als we alle bovenstaande stappen naar tevredenheid van alle betrokken partijen hebben voltooid, gaat de website online en kunnen we elkaar feliciteren met een doeltreffend eindproduct. Proficiat!

10. Strippenkaart

Hoewel, eindproduct... Een website is eigenlijk nooit af. Om die reden hebben we de SWiF Strippenkaart in het leven geroepen. Deze 'kaart' geeft je de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief aanpassingen aan de site door te laten voeren.

d