Kleine lettertjes

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Deze voorwaarden bevatten spelregels die bruikbaar zijn tussen leveranciers en opdrachtgevers bij het leveren van producten en het verrichten van diensten op het gebied van IT, telecommunicatie, internet en kantoortechnologie.

Op onze diensten, aanbiedingen en overeenkomsten zijn de navolgende modules van de ICT~Office Voorwaarden van toepassing:

A. Module Algemeen

B. Module 05 - Ontwikkeling en onderhoud van een website

d